Eagle Group

ES logo

"ИГЪЛ СОФТУЕР" ООД е една от утвърдените компании на българския компютърен пазар. Дейността й включва доставка и инсталация на информационно-технологично оборудване от реномирани марки и решения с оптимално съотношение цена/качество, системна интеграция, колокиране, фокус към клиента и първокласна потребителска поддръжка.

 К О Н Т А К Т И :

 ИКТ ГРУПА "ИГЪЛ"
 София 1172 • Дианабад
 бул. "Н.Габровски" №12

 тел.:   02 4888000
           02 9042440
           0700 11100
  факс: 02 4888005
 e-mail: office@eagle.bg

EE logo

"ИГЪЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е една от водещите компании на българския пазар на комуникационни технологии. Дейността й включва доставка и инсталация на високотехнологично оборудване и системи за пренос и комутация на глас и данни, изграждане на локални, метро и отдалечени мрежи, структурно окабеляване, технически услуги и консултации.

ED logo

"ИГЪЛ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД е реномирана фирма в областта на управление на проекти и консултантски услуги.