БРОШУРА

ЦЕНОРАЗПИС

SIPtotal™

3CX Phone System

3CX Phone

3CX Support

Кратко ръководство


3CX partner

 ИКТ ГРУПА "ИГЪЛ"
 София 1172 • Дианабад
 бул. "Н.Габровски" №12

 тел.:   02 4888000
           02 9651000
           0700 11100
 факс: 02 4888005
 e-mail: office@eagle.bg

Eagle Group

 

BG   EN


facebook Facebook   twitter Twitter

3CX

 

Открийте преимуществата на софтуерната IP телефонна централа 3CX PhoneSystem

• по-лесно управление от системните администратори
• по-ниска себестойност на придобиване и разширение
• по-висока възвращаемост на инвестицията
• използване на съществуващ хардуер и големи икономии от това
• повече функционалност от използването на Windows технологии
• необвързаност с хардуер и прозводители на оборудване
• по-добра резервираност (high-availability / fault-tolerance решения)
• 3CX е по-скалируема централа от всяка друга хардуерна и повечето софтуерни централи
• по-добра интеграция с различни бизнес приложения
• лесни за създаване voice приложения за по-голяма продуктивност

С 3CX PhoneSystem лесно се удовлетворяват изисквания като:

1. Високи изисквания за функционалност:
• неограничен брой SIP trunk линии (канала)
• неограничен брой SIP extensions (абонати)
• безплатни софтуерни телефони за MS Windows, Android и iPhone с Unified Communications функционалност – presence, IM, conference calls, voice mail, CRM интеграция
• запис на разговори с неограничен обем, за всички линии абонати
• гласова поща с неограничен обем, за всички абонати), voicemail-to-email
• T.38 факс, fax-to-email
• аудио-конферентни разговори до 8 конферентни зали до 64 участника)
• видео-разговори (H.263, H.264)
• unified communications
• instant messaging (chat)
• presence (вкл. custom status)
• един SIP акаунт да позволява няколко регистрации (няколко апарата с един и същи вътрешен номер)
• едновременно звънене на вътрешен номер и мобилен номер, до отговаряне на обаждането от SIP апарата или GSM апарата, прекратяване на звъненето на другия апарат
• интеграция със CRM приложения (входящи и изходящи обаждания), unified communications функционалност
• гласово интреарктивно меню (неограничена сложност и вложеност), възможност за интеграция с приложения (CRM, бази-данни)
• автоматично разпределение на входящите обаждания (различни стратегии: случайно, поред, към списък, най-малко говорили, най-отдавна говорили, най-малко отговорени обаждания и др.)
• прехвърляне, пренасочване на разговори при неотговаряне / заето / недостъпност, функции не безпокой (DND), профил работно време
• статистистика за проведени разговори, справки по различни критерии, таксуване
• разпределена архитектура – множество локации, изнесени телефони, VoIP gateway устройства и адаптери, работещи служители в къщи и на път
• поддръжка практически на всички видове стандартни SIP 2.0 телефони, VoIP gateway устройства и адаптери
• изключително ниски разходи за администрация / поддръжка на потребителската конфигурация, възможност за обслужване от нормално грамотен системен администратор на клиента без особени познания в областта на телефонните централи (т.е. не е необходимо завършването на академия или специално обучение за целта)

2. Високи изисквания за сигурност:
• защита от хакерски атаки, вкл. през локална мрежа, DOS атаки, Brute-force и др., black-list / white-list, блокиране на IP адреси при опит за регистрация с грешна парола / потребител
• ограничаване на регистрацията на SIP клиенти (абонати) извън локалната мрежа или конкретни адреси
• механизми за органичаване на обажданията към определени направления, извънработно време, pin контрол
• възможност за криптиране на разговорите – Secure SIP (TLS), Secure RTP
• поддръжка на тунел за отдалечени абонати

3. Високи изисквания за надеждност:
• възможност за резервираност на централата, автоматично поемане на функционалността на централата от резервна, възможност за fault-tolerance (VMware, Hyper-V)
• защита на информацията – запис на разговори, гласова поща, логове за проведени разговори, статистика за събития
• възможност за превантивен мониторинг и контрол на състоянието на централата, услугите и линиите / абонатите, система за известяване на администратор на централата (NOC) при проблеми
• хардуерната надежност на 3CX решение може да бъде направена произволно висока, благодарение на използване на стандартни PC сървери и VMware (или MS Hyper-V) виртуализация (клъстеризация / fault-tolerance) – идентична със всякакви други бизнес-критични решения