ПРОДУКТИ

 

П Р О Д У К Т И :

 • активно мрежово обурудване
 • комутатори
 • маршрутизатори
 • безжични мрежи
 • wimax решения
 • структурно окабеляване
 • компоненти
 • 19" комуникационни шкафове
 • пач-панели
 • розетки
 • репатитори
 • инсталационни кабели
 • електрически инсталации
 • оптични мрежи
 • телефонни централи
 • VoIP решения
 • унифицирани комуникации
 • GSM / VoIP гейтове

 • Предлаганите продукти включват, но не се ограничават до:

  • доставка на активно мрежово оборудване – маршрутизатори, комутатори, безжични решения и др.
  • доставка на компоненти за структурни кабелни системи – комуникационни кабели, канали, розетки, панели
  • доставка на телефонни централи, IP комуникационни системи, GSM и VoIP gateway устройства
  Имаме директни партньорски или дилърски споразумения с водещите производители на компютърна и периферна техника или техните упълномощени дистрибутори: