ПРОЕКТИ

 

  П Р О Е К Т И:


Изпълняваните проекти включват, но не се ограничават до:

 • доставка на активно мрежово оборудване – маршрутизатори, комутатори, безжични решения и др.
 • доставка на компоненти за структурни кабелни системи – комуникационни кабели, канали, розетки, панели
 • изграждане и сертифициране на структурни кабелни системи, слаботокови и силнотокови инсталации
 • изграждане на системи за видеонаблюдение, контрол на достъп и охрана, системи за управление на сгради
 • доставка на телефонни централи, IP комуникационни системи, GSM и VoIP gateway устройства
 • изграждане на унифицирани комуникационни решения
 • консултации и специализирани инженерингови решения

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ:

  • Атлас консултинг АД
  • БЕРГ Монтана Фитинги АД
  • Банка Биохим (УниКредит)
  • Агенция за Ядрено Регулиране
  • Български Пощи
  • Бългаска Телекомуникационна Компания
  • ЗПАД "Булстрад"
  • Съвет за Електронни Медии
  • Дарик Радио
  • Донау Лаб (дистрибутор на химическо обурудване)
  • Банка ДСК
  • ГлоБул
  • Хидак (дистрибутор на машинно обурудване)
  • HomeLAN (интернет доставчик)
  • Huawei Technologies Co.
  • САФ Магелан (търговия на едро)
  • Копекс (строителна компания)
  • Макс Телеком
  • MegaLAN (интернет доставчик)
  • Министерство на Околната среда и водите
  • НЕК – Мрежи Високо Напрежение
  • Некском
  • Нова TV
  • OMV Bulgaria
  • Орбинет (интернет доставчик)
  • Орбител
  • Палфингер България
  • Пингвин Тревъл Груп
  • Пени Маркет
  • Рое България
  • СидПак (Viohalko Group)
  • Софбилд (строителна компания)
  • СофияМед (Viohalko Group)
  • Стилмет (Viohalko Group)
  • Стомана Индъстрис (Viohalko Group)
  • Техно България (дистрибутор на електронна техника)
  • Тека Системс (Viohalko Group)
  • Тепрометал (Viohalko Group)
  • Радио Витоша Груп
  • Център за Развитие на Човешките Ресурси
  • ЧЕЗ Електро България
  • много други (над 1,000 фирми) вкл. неправителствени организация, посолства и др.