УСЛУГИ

 

У С Л У Г И:

 • изграждане на СКС
 • сертифициране на СКС
 • слаботокови инсталации
 • силнотокови инсталации
 • видеонаблюдение
 • контрол на достъп
 • системи за охрана
 • инсталация и конфигурация на телефонни централи
 • IP комуникационни системи
 • инсталация и конфигурация на VoIP и GSM gateway устройства
 • инсталация и конфигурация на унифицирани комуникационни решения
 • консултации
 • специализирани инженерингови решения
 • Предлаганите услуги включват, но не се ограничават до:

  • изграждане и сертифициране на структурни кабелни системи, слаботокови и силнотокови инсталации
  • изграждане на системи за видеонаблюдение, контрол на достъп и охрана, системи за управление на сгради
  • инсталация и конфигуриране на телефонни централи, IP комуникационни системи, GSM и VoIP gateway устройства, VoIP услуги
  • изграждане на унифицирани комуникационни решения
  • консултации и специализирани инженерингови решения

  ПОДХОД "ТОТАЛНА ПОДДРЪЖКА"

   Имплементираме и осигуряваме пълна поддръжка за разнообразни проекти телекомуникациите, промишлеността, търговията, финансовия и правителствен сектор на територията на цялата страна. Разполагаме с офис в Плевен и партньори в големите градове. Основната ни група клиени са средни и големи предприятия и организации.
   Клиентите ни са облагодеталствани от подхода ни "Тотална поддръжка" към техните потрености. Доставяме различни продукти и осигуряваме решения, включващо необходимите консултации, управление на проекти, системна интеграция и технически услуги, обучение, гаранционна и извънгаранационна поддръжка.
   Издаваме сертификати за успешно изпълнение на проектите на клиентите. Някои от тези сертификати включват гаранция от производителя на обурудването (като 25-годишната гаранция на структурните кабелни системи). Целият ни технически и търговски персонал се обучава постоянно и повишава квалификаията си, получава персонални и фирмени сертификати (като "network professionals" и "certified partners"). Фокуса ни е да повишаваме постоянно компетентността на служителите ни и нивото на обслужване, което осигуряваме на клиентите ни.
   Почти всички наши служители имат висше образование (Софийски университет, Технически университет). Някои от тях все още учат или има бакалавърска степен. Постоянно инвестираме в обучението и мотивацията на хората, работещи при нас.