РЕШЕНИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Я :

OneSmart
Business Communications

SiP total
The Total Telecom Solution

Data Centrum
Data Center Colocation


• комуникационни системи
• VoIP системи и решения
• унифицир. комуникации
• call-center решения
• VLAN / VPN решения
• MAN решения
• клас пренос решения
• 10G мрежови решения
• структурно окабеляване
• електроинсталации
• видеонаблюдение
• СОТ / контрол на достъп
• инженерингови решения

Предлаганите решения и системи включват, но не се ограничават до:

 • изграждане и сертифициране на структурни кабелни системи, слаботокови и силнотокови инсталации
 • изграждане на системи за видеонаблюдение, контрол на достъп и охрана, системи за управление на сгради
 • изграждане на интелигентни бизнес комуникационни решения OneSmart™
 • консултации и специализирани инженерингови решения
Визията на EAGLE INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES GROUP е постигането на най-високо професионално ниво в обслужването на клиентите си.
Ние предлагаме:
  • управление на проекти
  • бизнес и приложни консултации
  • системна интеграция
  • технически услуги
Ние доставяме висококачествено обурудване и аксесоари от реномирани производители. Също така внедряваме и поддържаме различни софтуерни продукти с оглед подобряване функционалността на информационните системи и ефикасността на управленските процеси. Изграждаме компютърни и комуникационни мрежи и системи, доставяме разнообразна периферия и офис обурудване, стремейки се да задоволим напълно потребностите на малки до големи фирми и институции. Фокусираме се върху потребностите на клиентите ни и търсим оптималното решение на проблемите им. Предлагаме продукти с оптимално съотношение цена/качество, като внимателно следим и анализираме продуктите и решенията от различни производители и тенденциите в развитието на технологиите. Основното ни предлагане включва компютърни и комуникационни системи, софтуер, мрежови продукти и офис техника от реномирани производители. Предлагаме специализирани решения и осигуряваме системна интеграция. Приложните ни системи са базирани на водещи хардуерни и софтуерни технологии. Интегрираме пренос и комутация на гласи данни в структурните кабелни системи, които изграждаме, за да осигурим цялостни решение за нарастващите потребности на клиентите.
Изпозваме услугите на голям екип от собствени и външни консултанти за да осигурим лесно и бързо намиране на ефикасни мениджърско-информационни решения.
Убедени сме, че отворения подход, който използваме е най-добрия начин да се защитят инвестициите на клиента – съществуващи и бъдещи, в непрекъснато изменящата се и пълна с предизвикателства среда.