Customer


БРОШУРА


3CX Phone System

HOT OFFERS


OneSmart™

 ИКТ ГРУПА "ИГЪЛ"
 София 1172 • Дианабад
 бул. "Н.Габровски" №12

 тел.:   02 4888000
           02 9651000
         087 9651000
         088 9651000
         089 9651000
 факс: 02 9651005
 e-mail: office@eagle.bg

Eagle Group

BG   EN


facebook Facebook   twitter Twitter

OneSmart™

ИКТ Група "ИГЪЛ" предлага интелигентни решения OneSmart™ за бизнес комуникации, включващи:

 • Unified Communications
 • Contact Centers
 • Data Networking
 • Small Business

Наличието на широколентов интернет и развитието на технологиите предоставят качествено нови възможности за комуникация – пренос на глас (телефония) и данни (видео, обмен на файлове, достъп до информация и фирмени ресурси, календар, e-mail и instant messaging, факс и гласови съобщения, конферентни разговори, присъствен статус).

Новите комуникационни технологии променят съществено начина на правене на бизнес и правилното им приложение може да повиши значително ефективността и продуктивността на работните процеси. Наличието обаче на твърде много комуникационни устройства, проблемите свързани със съвместимостта и сложността на използването им, могат да направят тази задача достатъчно объркваща и неприятна за потребителите при липса на ясна концепция. Потребителите извън офиса (работещите в къщи, в движение, в друг офис) могат да ползват ефективно едни и същи комуникационни и мрежови ресурси както служителите в офиса, независимо от разстоянието и местоположението.

OneSmart™ решенията за Smart Business Communications осигуряват възможността да се възползвате от съвременните технологии по начин, който прави приложението им лесно и достъпно, като същевременно имате гарантирана сигурност и надеждност. Използването на OneSmart™ решенията допринася за увеличаване на Вашата конкурентноспособност и печалба.

Унифицирането на бизнес комуникациите осигурява:

 • конвергенция на технологиите – използване на единен номер (OneSmart Number), единна пощенска кутия (OneSmart Mailbox – voicemail, e-mail, IM, fax), календар, статус, бърз и лесен достъп до фирмените ресурси (директория и др.)
 • достъпност по всяко време от всяко място с наличните комуникационни устройства с единна идентификация (OSN)
 • приоритизиране на комуникациите, използване на едно устройство за различните видове комуникации, единен номер (OSN), позволяващ потребителят да получи обаждане винаги, независимо от местоположението и наличните устройства
 • използване на IP технологията като универсален метод за пренос на глас, данни, видео и достъп до ресурси

Съществуващата телекомуникационна инфраструктура може да е била изграждана по различно време и да не е в състояние да поддържа съвременните технологични решения, както и да е разпокъсана и непълна.

Телекомуникационните оператори, от своя страна, предлагат различни нови ефективни услуги за пренос на глас, данни и видео, които не винаги могат да бъдат използвани пълноценно с наличните устройства.

OneSmart™ решенията за Smart Business Communications използват за база съвременни IP телефонни централи (IP PBX) и телефонни апарати от водещите производители на оборудване и маршрутизатори (Router) за изграждане на свързаност между отделните офиси / локации посредством VPN / VLAN решения.

Конкретното решение зависи от съществуващата инфраструктура, мрежова свързаност и реалните Ви потребности. Предложението ни включва:

 • сигурно, модерно и надеждно решение
 • съвременна и ефективна IP технология
 • интернет свързаност, firewall защита
 • частна виртуална мрежа (VPN / VLAN) между отделните офиси / локации
 • изграждане на локална мрежа (кабелна и безжична), структурно окабеляване
 • интеграция на различни компоненти и технологии за комуникация и внедряване на решение за унифицирани комуникации
 • безплатна комуникация между офисите
 • интеграция на мобилните телефони
 • единен номерационен план и директория
 • единен телефонен номер за достъп (OSN)
 • единна пощенска кутия (всички услуги)
 • инсталиране, конфигуриране и администриране на IP PBX (телефонна централа) и персонални устройства (компютри, телефони, PDA, др.)
 • интелигентно маршрутиризиране на разговорите, избор на оператор / услуга
 • гласово интерактивно меню (АА)
 • разпределение на входящите обаждания
 • минимизиране на разходите за администрация, контрол и вземане на решения
 • минимизиране на разходите за обучение
 • мониторинг и поддръжка на системата
 • SLA договор за допълнителна сервизна поддръжка / разширена хардуерна гаранция
 • консултации за избор на оптимален план / доставчик на телекомуникационни услуги
 • анализ на потреблението и консултации за избор на допълнителни пакети с услуги

В комбинация с решенията ни Data Centrum за дейта център колокиране и SiP total™ за VoIP телефония можете да създадете цялостна интегрирана бизнес комуникационна система.