УСЛУГИ

 

У С Л У Г И:

 • системна интеграция
 • администраторски услуги
 • консултации
 • поддръжка
 • обучение
 • проектиране и изграждане на специализирани решения и приложения
 • диагностика на проблеми
 • сервизна поддръжка
 • гаранционно и извън-гаранционно обслужване
 • Предлаганите услуги включват, но не се ограничават до:

  • системна интеграция и администраторски услуги
  • дейта център, колокиране, виртуални сървери и сторидж услуги
  • консултации, потребителска поддръжка и обучение
  • проектиране и изграждане на специализирани решения
  • диагностика на проблеми и сервизна поддръжка

  ПОДХОД "ТОТАЛНА ПОДДРЪЖКА"

   Имплементираме и осигуряваме пълна поддръжка за разнообразни проекти телекомуникациите, промишлеността, търговията, финансовия и правителствен сектор на територията на цялата страна. Разполагаме с офис в Плевен и партньори в големите градове. Основната ни група клиени са средни и големи предприятия и организации.
   Клиентите ни са облагодеталствани от подхода ни "Тотална поддръжка" към техните потрености. Доставяме различни продукти и осигуряваме решения, включващо необходимите консултации, управление на проекти, системна интеграция и технически услуги, обучение, гаранционна и извънгаранационна поддръжка.
   Издаваме сертификати за успешно изпълнение на проектите на клиентите. Някои от тези сертификати включват гаранция от производителя на обурудването (като 25-годишната гаранция на структурните кабелни системи). Целият ни технически и търговски персонал се обучава постоянно и повишава квалификаията си, получава персонални и фирмени сертификати (като "network professionals" и "certified partners"). Фокуса ни е да повишаваме постоянно компетентността на служителите ни и нивото на обслужване, което осигуряваме на клиентите ни.
   Почти всички наши служители имат висше образование (Софийски университет, Технически университет). Някои от тях все още учат или има бакалавърска степен. Постоянно инвестираме в обучението и мотивацията на хората, работещи при нас.