РЕШЕНИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Я :

OneSmart
Business Communications

SiP total
The Total Telecom Solution

Data Centrum
Data Center Colocation


• VLAN / VPN решения
• архивиране на данни
• клъстерни системи
• информационни системи
• отворени системи

Предлаганите решения и системи включват, но не се ограничават до:

 • системна интеграция и администраторски функции
 • дейта център, колокиране, виртуални сървери и сторидж решения
 • проектиране и изграждане на специализирани решения
Визията на EAGLE INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES GROUP е постигането на най-високо професионално ниво в обслужването на клиентите си.
Ние предлагаме:
  • управление на проекти
  • бизнес и приложни консултации
  • системна интеграция
  • технически услуги
Ние доставяме висококачествено обурудване и аксесоари от реномирани производители. Също така внедряваме и поддържаме различни софтуерни продукти с оглед подобряване функционалността на информационните системи и ефикасността на управленските процеси. Изграждаме компютърни и комуникационни мрежи и системи, доставяме разнообразна периферия и офис обурудване, стремейки се да задоволим напълно потребностите на малки до големи фирми и институции. Фокусираме се върху потребностите на клиентите ни и търсим оптималното решение на проблемите им. Предлагаме продукти с оптимално съотношение цена/качество, като внимателно следим и анализираме продуктите и решенията от различни производители и тенденциите в развитието на технологиите. Основното ни предлагане включва компютърни и комуникационни системи, софтуер, мрежови продукти и офис техника от реномирани производители. Предлагаме специализирани решения и осигуряваме системна интеграция. Приложните ни системи са базирани на водещи хардуерни и софтуерни технологии. Интегрираме пренос и комутация на гласи данни в структурните кабелни системи, които изграждаме, за да осигурим цялостни решение за нарастващите потребности на клиентите.
Изпозваме услугите на голям екип от собствени и външни консултанти за да осигурим лесно и бързо намиране на ефикасни мениджърско-информационни решения.
Убедени сме, че отворения подход, който използваме е най-добрия начин да се защитят инвестициите на клиента – съществуващи и бъдещи, в непрекъснато изменящата се и пълна с предизвикателства среда.
"ИГЪЛ Софтуер" ООД е ISO-9000 сертифицирана фирма от 2000 г.